Autoescoles Connect

Autoescola CONNECT

La millor formació garantida

Certificat ISO 9001 Autoescola RACC ConnectAutoescola CONNECT es dedica a l'educació viària i es compromet a desenvolupar i fer complir aquesta política de qualitat en totes les seves activitats i serveis. Més concretament, des del compromís de la direcció es planteja un sistema de gestió per la qualitat que orienti l'empresa cap a una millora continuada.

El principal actiu del nostre centre resideix en el seu equip humà. Per aquest motiu, en l'àmbit d'una política d'empresa que aspira a la qualitat global i amb la premisa que els avenços en aquest camp són responsabilitat de tots els professionals que integren l'empresa, s'estableix com a prioritat atendre el desenvolupament dels recursos humans, assegurant la motivació, l'entusiasme i el compromís dels treballadors amb els objectius de l'empresa.

Complir els requisits dels nostres clients i els legals, proporcionant un ensenyament de qualitat, buscant que l'alumne se senti ben atès, pel que es transmetrà a d'altres persones la seva experiència positiva al nostre centre.

Millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat amb l'objectiu de buscar la satisfacció del client.

La gerència d'Autoescola CONNECT facilita els mitjans materials i tècnics necessaris perquè aquests objectius es puguin portar a terme.

Aquesta política es troba disponible a les instal·lacions de l'Autoescola CONNECT i es pot consultar a la xarxa informàtica. De la mateixa manera, tots els treballadors han estat informats i han entès la política.